View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0002767Industrial-Craft²general / otherpublic2021-05-27 18:27
ReporterCallMeSempaiAssigned To 
PrioritylowSeveritytrivialReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0002767: Problems of Ukrainian localization
DescriptionThe file with Ukrainian localization has untranslated strings, incorrect translations and file doesn't have some strings (compared with en_US file ver. 2.8.170). I have translated them. Please add(replace) them to(in) the Ukrainian localization file or use the attached file instead of the old one (ready file with all fixes):

#Pipes
# missing in file
pipe.bronze_pipe_tiny = Крихітна бронзова труба
pipe.bronze_pipe_small = Мала бронзова труба
pipe.bronze_pipe_medium = Середня бронзова труба
pipe.bronze_pipe_large = Велика бронзова труба
pipe.steel_pipe_tiny = Крихітна сталева труба
pipe.steel_pipe_small = Мала сталева труба
pipe.steel_pipe_medium = Середня сталева труба
pipe.steel_pipe_large = Велика сталева труба

# Coke Kiln
# missing in file
coke = Вугільний кокс
te.coke_kiln = Коксова піч
te.coke_kiln_hatch = Люк коксової печі
te.coke_kiln_grate = Решітка коксової печі
refractory_bricks = Вогнетривка цегла

# Storage Boxes
# missing in file
te.wooden_storage_box = Дерев'яний ящик для зберігання
te.iron_storage_box = Залізний ящик для зберігання
te.bronze_storage_box = Бронзовий ящик для зберігання
te.steel_storage_box = Сталевий ящик для зберігання
te.iridium_storage_box = Іридієвий ящик для зберігання

# Storage Boxes
# missing in file
te.bronze_tank = Бронзовий бак
te.iron_tank = Залізний бак
te.steel_tank = Сталевий бак
te.iridium_tank = Іридієвий бак

# Pump cover
# missing in file
cover.pump_lv = Насос низької напруги
cover.pump_mv = Насос середньої напруги
cover.pump_hv = Насос високої напруги
cover.pump_ev = Насос надвисокої напруги

#Cells
# incorrect translation
itemCellCoolant= Капсула холодоагенту
itemCellHotCoolant= Капсула розігрітого холодоагенту

#Tools
# missing in file
wrench_new = Гайковий ключ (новий)
crowbar = Знімач накладень
# not translated
wind_meter.info.obstructed= Відсутність сили вітру через %1$s перешкоду(и)
wind_meter.info.blocked= Сусідня турбіна занадто близько (в межах %1$s блоку(ів))
wind_meter.info.rotor.none= Немає ротору, щоб ловити вітер
wind_meter.info.rotor.blocked= Ротор заблокований від лову вітру

#Random Items
# incorrect translation
itemCoolant= Холодоагент
# missing in file
crafting.bronze_shaft = Вал (Бронзовий)

#Fluids
# incorrect translation
coolant= IC2 Холодоагент
# missing in file
creosote = Креозот
# incorrect translation
hot_coolant= IC2 Розігрітий холодоагент
heavy_water= Важка вода

#Machine
# incorrect translation
te.advanced_miner= Покращена бурова установка
AdvMiner.gui.name= Покращена бурова установка
Fermenter.gui.info.conversion= процес перетворення:
Fermenter.gui.info.waste= прогрес збору відходів
# incorrect translation
Matter.gui.info.progress= Прогрес:
# incorrect translation + confuses
Condenser.gui.tooltipvent= Додайте тепловідводи для прискорення процесу ( %1$s EU/тепловідвід )
# incorrect translation
te.miner= Бурова установка
Miner.gui.name= Бурова установка
BlastFurnace.gui.airmiss= Необхідно більше повітряних елементів
BlastFurnace.gui.progress= Прогрес:
# not translated
te.steam_repressurizer = Перетворювач пару

#EU Storage
# incorrect translation
EUStorage.gui.info.level= Рівень енергії:

#EU Generators
# incorrect word form
NuclearReactor.gui.mode.fluid= Ядерний реактор в режимі рідинного охолодження: Вихід на 100%
# incorrect translation
te.rci_rsh= Реакторний інжектор холодоагенту (RSH)
te.rci_lzh= Реакторний інжектор холодоагенту (LZH)

#Kinetic Generators
# incorrect translation
WaterKineticGenerator.gui.rotorhealth= Ресурс ротору: %1$s%%
# missing in file
rotor_bronze = Бронзовий ротор кінетичного генератора
crafting.bronze_rotor_blade = Бронзова лопать

#Blocks I guess
# incorrect translation
ReactorFluidPort.gui.info= Вставте "Покращення Рідинний екстрактор" для автоматичного відводу нагрітого холодоагенту
sapling.rubber= Паросток каучукового дерева

# achievements
# incorrect translation
achievement.buildChainsaw.desc= Зробіть ланцюгову пилу
achievement.buildDrill.desc= Зробіть шахтарський бур

#mouse over tool tips
# incorrect translation
item.tooltip.power= Енергія
# not translated
item.tooltip.max= максимум
item.tooltip.Store= Зберігається:
item.tooltip.Low= Зниж.:
item.tooltip.High= Збільш.
item.ItemTool.tooltip.UsesLeft= Залишилося використань: %s
item.EmptyBoozeBarrel= Порожня бочка
item.LBoozeBarrel= Бочка з алкоголем

#Generic
# not translated
generic.text.heat= нагрівання:

#Config GUI
# not translated
config.worldgen.retrogenCheckLimit.tooltip= Максимальна кількість чанків, що перевіряється кожен такт на можливість ретрогенераціі.\nРетрогенерація - це ретроактивна генерація особливостей світу (наприклад, руд і дерев).\nВстановіть значення 0, щоб вимкнути ретрогенерацію.
config.worldgen.retrogenUpdateLimit.tooltip= Максимальна кількість чанків, що ретрогенерується кожен такт.\nЗначення, що перевершують задане в параметрі «Кількість перевіряються для ретрогенераціі чанків», обрізаються.
# incorrect translation
config.balance.energy.fluidconversion.heatExchangerHotCoolant.tooltip= Розігрітий холодоагент <-> охолоджений холодоагент
# not translated
config.balance.energy.FluidReactor.outputModifier.tooltip= Базовий множник відведення тепла холодоагентом
# incorrect translation
config.balance.SteamKineticGenerator.rotorlivetime.tooltip= Ресурс ротора
# not translated
config.sub.steamRepressurizer= Перетворювач пару
config.sub.steamRepressurizer.tooltip= Налаштування параметрів перетворювача пару
config.balance.steamRepressurizer.steamPerSteam = Пар IC2
config.balance.steamRepressurizer.steamPerSteam.tooltip= Кількість (в мВ) звичайного пару на 10 мВ пара з IC2.
config.balance.steamRepressurizer.steamPerSuperSteam = Перегітий пар IC2
config.balance.steamRepressurizer.steamPerSuperSteam.tooltip= Кількість (в мВ) перегрітого пару на 10 мВ пара з IC2.
config.sub.predefined.tooltip= Виправляє значення UU, на основі яких розраховуються всі інші значення.
config.balance.minerDischargeTier.tooltip= Максимальний енергорівень батареї, яку може використовувати бурова установка.
config.balance.teleporterUseInventoryWeight.tooltip= Збільшення використання енергії за рахунок ваги інвентарю гравця при переміщенні через телепорт.
config.balance.energyRetainedInStorageBlockDrops.tooltip= Співвідношення енергії, що залишається в енергосховищі після демонтажу.
config.balance.uuEnergyFactor.tooltip= Множник, який змінює обсяг енергії, що споживається на виробництво матерії.
config.balance.disableEnderChest.tooltip= Вимкнути ендер-скриню. Також видалити всі існуючі у світі.
config.balance.recyclerWhitelist.tooltip= Перелік блоків та предметів, які можуть бути перероблені в брухт.\nБілий список буде використовуватися замість чорного списку в разі, якщо не порожній, забороняючи переробку всього іншого.
config.balance.ignoreWrenchRequirement.tooltip= Дозволяє розбирати блоки звичайним кайлом замість гайкового ключа.
config.balance.watermillAutomation.tooltip= Дозволяє автоматизувати слот для капсул з водою в гідрогенераторах.
config.sub.recipes.tooltip= Налаштовує рецепти IC2 і інші пов'язані з рецептами параметри.
config.recipes.disable= Відключити рецепти
config.recipes.disable.tooltip= Відключити рецепти крафта з IC2 з заданим виходом.
config.recipes.purge= Видалити рецепти
config.recipes.purge.tooltip= Видалити рецепти крафту з заданим виходом, включаючи рецепти з Minecraft і інших модифікацій.
config.recipes.allowCoinCrafting.tooltip= Дозволити крафт промислових монет. В іншому випадку вони повинні запасатися заздалегідь, що обмежує їх кількість.
config.recipes.requireIc2Circuits.tooltip= Дозволити використовувати тільки електронні схеми з IC2 в рецептах IC2.
config.recipes.smeltToIc2Items.tooltip= Налаштувати рецепти плавки так, щоб вони давали предмети з IC2, якщо такі доступні.
config.misc.quantumSpeedOnSprint.tooltip= Дозволити включення прискорення квантових чоботів при бігу замість використання окремої кнопки для прискорення.
config.misc.additionalValuableOres.tooltip= Додаткові руди, які бурова установка повинна добувати.
config.debug.logEmptyWrenchDrops.tooltip= Логувати невипадіння буль-якого предмету при використанні гайкового ключа.
config.debug.logIncorrectItemDamaging.tooltip= Логувати отримання пошкоджень предметами, які взагалі не можуть отримувати пошкодження.
config.debug.logGridUpdateIssues.tooltip= Логувати проблеми, що відбуваються при обробці оновлення підключень в енергомережі.
config.debug.logGridUpdatesVerbose.tooltip= Логувати всі оновлення підключень в енергомережі.
config.debug.logGridCalculationIssues.tooltip= Логувати проблеми, що виникають під час розрахунків енергомережі.
Tagslocalization
Minecraft Version1.12.2

Activities

CallMeSempai

2021-05-27 18:27

reporter  

uk_ua.properties (74,763 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-05-27 18:27 CallMeSempai New Issue
2021-05-27 18:27 CallMeSempai Tag Attached: localization
2021-05-27 18:27 CallMeSempai File Added: uk_ua.properties